Technológie

Softvér Edgecam 2014 R2
Príprava technológie a tvorba programov pre CNC stroje pomocou CAM systému.

Obrábacie centrá
CNC sústruhy
Delenie materiálu
Meracie stredisko
Popisovacie stroje 

OBRÁBACIE CENTRÁ

GROB G-350 (5 osi)
Rok výroby
Rozsah otáčok
Pohyb
Rozmery stola
Maximálne zaťaženie stola
Zásobník nástrojov
: 2014
: 16000/min
: x 600mm y 770mm z 805mm
: D600mm
: 380kg
: 34

GROB G-350 (5 osi)
Rok výroby
Rozsah otáčok
Pohyb
Rozmery stola
Maximálne zaťaženie stola
Zásobník nástrojov
: 2011
: 18000/min
: x 600mm y 770mm z 805mm
: D600mm
: 380kg
: 40

MORI SEIKI DURA VERTICAL 5080 (4 osi)
Rok výroby
Rozsah otáčok
Pohyb
Rozmery stola
Maximálne zaťaženie stola
Zásobník nástrojov
: 2010
: 10000/min
: x 800mm y 530mm z 510mm
: 1100x600mm
: 800kg
: 30

MORI SEIKI NV 5000a 1B/40 (4 osi, 70 bar)
Rok výroby
Rozsah otáčok
Pohyb
Rozmery stola
Maximálne zaťaženie stola
Zásobník nástrojov
: 2006
: 14000/min
: x 1020mm y 510mm z 510mm
: 1320x600mm
: 1200kg
: 30

MORI SEIKI NL DURACENTER 5 - (4 osi, 70 bar)
Rok výroby
Rozsah otáčok
Pohyb
Rozmery stola
Maximálne zaťaženie stola
Zásobník nástrojov
: 2005
: 12000/min
: x 800mm y 510mm z 510mm
: 1100x600mm
: 800kg
: 20
CNC SÚSTRUHY

MORI SEIKI NL 2000 SY/500
Rok výroby
Maximálne otáčky 1.vreteno
Maximálne otáčky 2.vreteno
Maximálny priemer sústruženia
Štandardný priemer sústruženia
Maximálna dĺžka sústruženia
Pohyb
Počet nástrojov v zásobníku
Počet poháňaných nástrojov
: 2013
: 5000 ot/min-1
: 6000 ot/min-1
: 356mm
: 275mm
: 510mm
: x 260mm z 590mm y 100mm
: 24
: 12

MORI SEIKI NL 2000 SY/500
Rok výroby
Maximálne otáčky 1.vreteno
Maximálne otáčky 2.vreteno
Maximálny priemer sústruženia
Štandardný priemer sústruženia
Maximálna dĺžka sústruženia
Pohyb
Počet nástrojov v zásobníku
Počet poháňaných nástrojov
: 2010
: 5000 ot/min-1
: 6000 ot/min-1
: 356mm
: 275mm
: 510mm
: x 260mm z 590mm y 100mm
: 24
: 12

MORI SEIKI NL 2000 SMC/500
Rok výroby
Maximálne otáčky 1.vreteno
Maximálne otáčky 2.vreteno
Maximálny priemer sústruženia
Štandardný priemer sústruženia
Maximálna dĺžka sústruženia
Pohyb
Počet nástrojov v zásobníku
Počet poháňaných nástrojov
: 2006
: 5000 ot/min-1
: 6000 ot/min-1
: 356mm
: 275mm
: 510mm
: x 260mm z 590mm
: 24
: 12

MORI SEIKI NL 2000 MC/500
Rok výroby
Maximálne otáčky 1.vreteno
Maximálny priemer sústruženia
Štandardný priemer sústruženia
Maximálna dĺžka sústruženia
Pohyb
Počet nástrojov v zásobníku
Počet poháňaných nástrojov
Programovateľný koník
: 2006
: 5000 ot/min-1
: 356mm
: 275mm
: 510mm
: x 260mm z 590mm
: 24
: 12
DELENIE MATERIÁLU

Pásová píla automat BOMAR Individual 510.330 GANC
Rezateľný priemer
Rýchlosť pílového pásu
: 5-330 mm
: 20-90m/min

Automatická píla METEORA VMB 280
Maximálny priemer rezania
: 280mm

Píla BOMAR STG 230 DG
Rezateľný priemer
Rýchlosť pílového pásu
Presnosť rezu
: 10-230mm
: 70m/min
: 0,2mm na 100mm
MERACIE STREDISKO

3D Merací prístroj MITUTOYO Crysta-Plus M500/700
Rozsah merania

Dĺžková odchylka merania
: x=500mm, y=400mm, z=400mm
: 0,0005mm

Lineárny výškomer MITUTOYO LH-800B
Rozsah merania

Presnosť
rovina
otvor
pravouhlosť
priamosť
: 0-972mm


: 0,5um
: 1um
: 6um
: 4um

Drsnomer MITUTOYO SUFTEST-402

Konturometer Taylor Hobson
POPISOVIACIE STROJE

Popisovací stroj SIMET